RX - TV Info

VIKTIG TIPS!

Må rett engelsk skriving i MOTORSPORT EVENT i malene.... Før det er for mange sider å rette på etterpå (sparer tid).

Lag opp masse videoosider når jeg har tid, ligge litt i forkant (da er det bare å ta Youtube kode + nasjonal annonsør når vi kommer så langt).